About Asociația “Dorna Tismana” A.D.T.

MISIUNE: Asociația “Dorna Tismana” A.D.T membra a Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Gorj F.J.T. membra a Fundaţiei Naționale pentru Tineret F.N.T. își propune capacitarea comunităților ținta în ceea ce privește auto-gestionarea și dezvoltarea comunitară economică și socială pe termen lung.

Conform statutului A.D.T își propune următoarele obiective operaționale, priorități si teme de tineret:

  • – Dezvoltarea capacității instituționale a structurilor asociative de tineret pentru gestionarea eficientă a activităților programelor/proiectelor derulate;

  • – Dezvoltarea activităților de formare – educație non-formala pentru stimularea autonomiei și participării socio-economice a tineretului;

  • – Asigurarea unui cadru stimulativ pentru dezvoltarea vieții asociative a tineretului din mediul rural si regional.

A.D.T. își propune următoarele obiective operaționale, priorități si teme acțiune in domeniul culturii conform statutului:

– Obiective operaționale/priorități/teme: Utilizarea creativității cultural-artistice ca mijloc de exprimare și educație non-formală.

– Teme de acțiune: organizarea de festivaluri, concursuri de orice fel, manifestări culturale, sportive și/sau științifice, semănării simpozioane, conferințe, congrese și orice alte activități similare în scopul atingerii obiectivelor propuse.

A.D.T organizează următoarele acțiuni si activități in 5 domenii de interes: de / pentru Tineret, Antreprenoriat / StartUp, Voluntariat / EVS, Educațional e-learning si Cultural (cultural-artistic, cultural-literar, cultural-editorial) prin implicarea activa a tinerilor & descoperirea de noi tineri talentați și promovarea acestora către o performanta cat mai înalta, astfel încurajând/asigurând oportunități de afirmare prin sprijinirea implicării active si directe a in cele 5 domenii de interes Tineret, Antreprenoriat, Voluntariat, Educație si Cultura, toate acestea având ca si rezultat:

  • Participarea si implicarea activa a tinerilor in cele 5 domenii de interes Tineret, Antreprenoriat, Voluntariat, Educație si Cultura, prin realizarea in mod direct a diferitelor inițiative, acțiuni si activități educaționale, evenimente, diverse campanii de informare in domeniul proiectului etc.

  • Participarea si implicarea activa a tinerilor in cele 5 domenii de interes Tineret, Antreprenoriat, Voluntariat, Educație si Cultura prin intermediul unor viitoare programe/proiecte de tineret, educaționale, / e-learning, culturale de voluntariat/SEV si antreprenoriat/StartUp, derulate de A.D.TAsociația “Dorna Tismana” A.D.T are drept SCOP informarea, pregătirea, mobilizarea si implicarea actorilor din spațiul rural si regional in vederea dezvoltării spiritului de VOLUNTARIAT, al spiritului ANTREPRENORIAL si al asociativității la nivelul comunităților locale în vederea conservării patrimoniului cultural precum si al creșterii nivelului de trai.

Asociația “Dorna Tismana” A.D.T este o organizație formata exclusiv din tineri, care de 10 ani le oferă acestora cadrul necesar învățării, dezvoltării personale si dobândirii de competente.

Asociația “Dorna Tismana” A.D.T. tine sub umbrela patru comunități/rețele Internet & social media proprii A.D.T online: Platforma online SMART StartUp, I.M.P.A.C.T. v.1. & v.2. – 2014-2020EVS GORJ, SI 2 INCUBATOARE DE AFACERI:

care organizează proiecte cu impact, aliniate viziunii organizației de a contribui la formarea unor tineri excepționali.

Timp de 10 ani, Asociația “Dorna Tismana” A.D.T a contribuit prin organizarea a cel puțin 23 proiecte, la educarea a 700 de tineri resursa, 30 de tineri membri activi si a peste 3000 de tineri beneficiari.

Astfel, Asociația “Dorna Tismana” A.D.T a reușit de-a lungul timpului sa contribuie in mod esențial la transformarea potențialului in excepțional in cele 5 domenii de interes: de/pentru Tineret, Antreprenoriat/StartUp, Voluntariat/EVS, Educațional / e-learning si Cultural (cultural-artistic, cultural-literar, cultural-editorial)devenind o organizație creatoare de viitor romanesc.

Responsabilizarea continua si implicarea activa a tinerilor este faptul ca din punctul nostru de vedere „vedem tinerii prezentul de astăzi si nu viitorul de mâine” cu alte cuvinte implicam tinerii direct din acest moment astfel încât ei sa simtă apartenența la dezvoltare locala si sa-si ofere sprijinul si suportul in inițiativele „oamenilor mari” adică eforturile instituțiilor publice coroborate cu cele ale societății civile prin intermediul ONG-urilor locale active in domeniu. Investiția in capitalul uman prin dezvoltarea resurselor umane in special a tinerilor este un proces care poate sa dureze chiar zeci de ani, in acest sens in cadrul acestui proiect investim ACUM prin responsabilizarea si implicarea activa si continua a tinerilor in acest proces de dezvoltare personala astfel încât sa avem rezultatele scontate in viitorul apropriat.

SERVICIILE suport de/pentru tineret oferite de către Asociația “Dorna Tismana” A.D.T in cele 5 domenii de interes: de / pentru Tineret, Antreprenoriat / StartUp, Voluntariat / EVS, Educațional / e-learning si Cultural (cultural-artistic, cultural-literar, cultural-editorial) sunt următoarele:

  • Informare (directa si web/online Internet & social media);

  • Consiliere profesională & antreprenorială (asistență personalizată și mentorat) (directa si web/online Internet & social media);

  • Formare, e-learning capacitare, recrutare (directa si web/online e-learning);

  • Consultanta (directa si web/online Internet & social media);

  • Promovare/Dezvoltare web-online Internet & social media;